НДЦ “ТЕЗІС”     НДЦ “ТЕЗІС” як структурний підрозділ НН ФТІ КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює свою діяльність згідно з ліцензією Держспецзв'язку (Наказ №95 від 06.02.2017) на такі види діяльності:

 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації(ТЗІ), носіями якої є акустичні поля, надання консультаційних послуг;

 • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) ТЗІ, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультаційних послуг;

 • розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;

 • виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності, надання консультаційних послуг;

     У складі НДЦ “ТЕЗІС” функціонує Випробувальна лабораторія. Випробувальна лабораторія має право проводити випробування такого устаткування в галузі технічного захисту інформації:
 • Екрановані споруди, сейфи та їх компоненти.

 • Устаткування для автоматичного оброблення інформації (персональні комп’ютер, персональні комп’ютери у захищеному виконанні, сервери, дисплейна техніка тощо).

 • Цифрові програмовані пристрої друку, копіювально-розмножувальне обладнання.

 • Апаратура електрична (засоби активного захисту засобів обчислювальної техніки від витоку інформації технічними каналами; засоби активного і пасивного захисту мовної інформації від витоку технічними каналами; мережні протизавадні фільтри; пристрої та прилади пожежної й охоронної сигналізації; розділові трансформатори тощо).

 • Комутаційні та з’єднувальні складові програмованих автоматичних телефонних станцій та установчо-виробничих телефонних станцій.

 • Радіовиявлювачі (технічні засоби виявлення активних джерел електромагнітного випромінювання).

Основні напрямки діяльності НДЦ “ТЕЗІС” в галузі технічного захисту інформації:

 • 1. Атестація комплексів технічного захисту інформації на об’єкті інформаційної діяльності Замовника.

 • 2. Атестація серверних приміщень.

 • 3. Захист і атестація виділених приміщень.

 • 4. Оцінювання захищеності об’єктів електронної обчислювальної техніки.

 • 5. Випробування обладнання технічного захисту інформації.

 • 6. Створення комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.

 • 7. Проведення Державних експертиз програмного забезпечення

 • 8. Проведення Державних експертиз комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах різних класів.

 • 9. Створення комплексних систем захисту персональних даних.

 • 10. Інсталяція, ініціалізація програмного забезпечення комплексів засобів захисту ("Гриф", "Рубіж", "Лоза", сервіси безпеки операційних систем) та навчання роботи з ними.

 • 11. Надання консультативних послуг щодо організації захисту службової інформації, персональних даних тощо.Статутні документи НДЦ "ТЕЗІС":

Код ЄДРПОУ стор.1,   Код ЄДРПОУ стор.2,   Доповнення стор.1,   Доповнення стор.2
Положення про НДЦ "ТЕЗІС"
Спецдозвіл СБУ - надається по запиту.
Статут КПІ стор.1,   Статут КПІ
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ© ТЕЗІС НТУУ "КПІ"