Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації (НДЦ “ТЕЗІС”) був створений наприкінці 1996 року.


      НДЦ “ТЕЗІС” надає послуги та виконує науково-дослідні роботи в галузі технічного захисту інформації згідно з ліцензією Держспецзв'язку (Наказ №95 від 06.02.2017) на такі види діяльності:

  • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) технічного захисту інформації(ТЗІ), носіями якої є акустичні поля, надання консультаційних послуг;

  • розроблення, впровадження, дослідження ефективності, обслуговування на об’єктах інформаційної діяльності комплексів (систем) ТЗІ, носіями якої є електромагнітні поля та електричні сигнали, надання консультаційних послуг;

  • розроблення, виробництво, впровадження, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;

  • виявлення та блокування витоку мовної та видової інформації через закладні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності, надання консультаційних послуг;

      В складі НДЦ “ТЕЗІС” функціонує Випробувальна лабораторія

     На цей час НДЦ “ТЕЗІС” виконав роботи зі створення комплексних систем захисту інформації для більш ніж 60 організацій; провів більше 40 державних експертиз KСЗІ в АС класів 1 та 2, а також АТС.

Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ© ТЕЗІС НТУУ "КПІ"