НАУKОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ТЕЗІС»

03056, м. Kиїв-56,
вул. Політехнічна, 12,
оф. 406

E-mail: office @ tesis.com.ua.


tesismap

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ (044) 466-83-84, (044) 204-83-88 - з питань щодо захисту інформації від витоку технічними каналами (створення комплексів технічного захисту інформації, інструментальний контроль, атестація КТЗІ)
     
     
ВІДДІЛ СТВОРЕННЯ KСЗІ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕKСПЕРТИЗ (050) 814-89-36, (044) 204-92-80 - з питань щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу (створення комплексних систем захисту інформації, експертиза КСЗІ та програмного забезпечення)
     
Приймальня та бухгалтерія (044) 204-83-85
                    Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

               Юридична адреса: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37

               Поштова адреса: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна, 12, корп. 17, оф. 406, тел./факс (044) 204-83-85

               р/р 31254226113853

               ІПН 020709226587, СПП 36112954

               ДКСУ м. Києв, МФО 820172, ЄДРПОУ 02070921.

               код доходу 25010100

               КПІ ім. Ігоря Сікорського KПKВ 2201040

               НДЦ “ТЕЗІС” бал. № 568.

               Підприємство не є платником податку на прибуток

Сайт науково дослідного центру систем технічного захисту інформації Сайт науково технічного збірника ПРАВОВЕ, НОРМАТИВНЕ ТА МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ© ТЕЗІС НТУУ "КПІ"